Działania realizowane przez Fundację Centrum Rodziny w 2011 i 2012 roku:

1. styczeń – grudzień 2012: Konsultacje położnej z rodzicami po stracie
- 10 par (działanie wolontarystyczne),

2. styczeń – grudzień 2012: konsultacje telefoniczne (położna) dotyczące trudności w opiece nad noworodkiem, niemowlakiem i małym dzieckiem- telefon 24h (działanie wolontarystyczne)

3. styczeń – grudzień 2012: porady laktacyjne (położna) kłopoty z karmieniem piersią noworodka, niemowlaka, małego dziecka, odstawienie od piersi, oferta żywieniowa, poszerzenie diety małego dziecka – 40 porad (działanie wolontarystyczne)

4. styczeń – grudzień 2012: konsultacje (położna) dotyczące przygotowania
do porodu – 20 porad (działanie wolontarystyczne)

5. styczeń – grudzień 2012: konsultacje (pediatra) dotyczące opieki
i zapobiegania chorobie noworodka, niemowlaka, małego dziecka- 10 porad (działanie wolontarystyczne)

6. styczeń – grudzień 2012 konsultacje (radca prawny) dotyczące praw rodzicielskich- 12 porad (działanie wolontarystyczne)

7. styczeń – grudzień 2012 konsultacje (fizjoterapeuta) dotyczące zapobiegania i wykrywania zmian ułożeniowych i napięcia mięśniowego
u niemowląt i małych dzieci- 12 porad (działanie wolontarystyczne)

8. styczeń – grudzień 2012  konsultacje (psycholog) dotyczące pracy terapeutycznej i interwencji kryzysowej po stracie dziecka- 10 porad (działanie wolontarystyczne)

9.  styczeń – grudzień 2012  konsultacje (psycholog) dotyczące pracy terapeutycznej i interwencji kryzysowej w rodzinie- 20 porad (działanie wolontarystyczne)

10. styczeń – grudzień 2012 konsultacje (technik usług kosmetycznych) dotyczące masażu prenatalnego kobiet w ciąży (działanie wolontarystyczne)

11  marzec – lipiec - współpraca z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze - dotycząca projektu Wspieramy Mamy- "Będę mamą, jestem mamą"- 88h spotkań z zakresu programowego szkoły rodzenia + 12h spotkań dotyczących masażu niemowląt i dzieci do 12 miesiąca życia.

12. 19.05 Piknik rodzinny- pałac w Przytoku- jak ważny jest czas poświęcony dziecku w kontekście zdrowej rodziny, gry i zabawy edukacyjne, konsultacje ze specjalistami,  8h- ok. 400 rodzin

13. wrzesień – grudzień 2012 "Wkręć się w pomaganie" zbieranie nakrętek
na rehabilitację małej Eli

14. 01-05.10 "Tydzień bez tłuszczu" konsultacje dietetyka, technika usług kosmetycznych i psychologa 15h (działanie woluntarystyczne)

15. 14.10 "Balonikowe spotkanie" Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego (wypuszczono 100 baloników; działanie wolontarystyczne)

16. 20.10 warsztaty dla rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi, niepełnosprawnymi i chorymi bez diagnozy 10h (psycholog)

17. 06.11-06.12 Na prośbę TKOPD w ZG zorganizowano 88h spotkań dla kobiet w ciąży dotyczące opieki okołoporodowej, opieki w porodzie i połogu, ćwiczenia relaksacyjno kondycyjne jak również zrealizowano blok tematyczny dotyczący opieki nad noworodkiem, niemowlęciem i karmienia piersią (działanie wolontarystyczne)

18. 30.11 Warsztaty z wolontariuszami dotyczące opieki nad noworodkiem, niemowlakiem i małym dzieckiem- 7h, współpraca w ramach projektu z Lingua viva w Zielonej Górze

19. Spotkania ze specjalistami: 06.10- stomatolog 5h, 10.11- chustonoszenie 5h, 08.12- dietetyk 3h,

Mimo braku doświadczenia organizacyjnego w realizacji projektów posiadamy w zasobach kadrowych osoby z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych m.in. w ramach FIO, EFS, Środki Przejściowe 2005 co daje gwarancję właściwej realizacji formalnej projektu zaś posiadane zasoby merytoryczne są gwarancją realizacji wskaźników merytorycznych.