Działalność Fundacji realizowana w 2015 roku.

 

 

 

 1. Styczeń - grudzień- konsultacje z położną - 200 porad (działanie wolontarystyczne);

 2. Styczeń - grudzień (z wyłączeniem okresu urlopowego 16-20.02.2015, 20-30.06.2015) – 24-godzinny telefon wsparcia dla kobiet ciężarnych i rodzin z małymi dziećmi (działanie wolontarystyczne).

 3. Styczeń - grudzień- nieodpłatne wypożyczanie sprzętu do wspomagania laktacji- 60 wypożyczeń;

 4. Lipiec - grudzień- „Zbieranie nakrętek na KTG”- zbieranie plastikowych nakrętek na zakup sprzętu KTG dla Fundacji Centrum Rodziny- całkowita kwota zebrana w ten sposób: 688 zł

 5. Zakup aparatu KTG – 12.05.2015, kwota: 4518,99

 6. czerwiec-grudzień - wykonywanie bezpłatnych badań KTG (położna) – 289 konsultacji

 7. Styczeń – grudzień 2015: konsultacje (pediatra) dotyczące opieki i zapobiegania chorobie noworodka, niemowlaka, małego dziecka - 6 konsultacji (działanie wolontarystyczne)

 8. Styczeń – grudzień - konsultacje (fizjoterapeuta) dotyczące zapobiegania i wykrywania zmian ułożeniowych i napięcia mięśniowego u niemowląt i małych dzieci - 6 konsultacji (działanie wolontarystyczne)

 9. Styczeń – grudzień -  konsultacje (psycholog, fizjoterapeuta) dotyczące zdrowia fizycznego
  i psychicznego kobiety w połogu - 1 konsultacje (działanie wolontarystyczne)

 10. Styczeń – grudzień - konsultacje (technik usług kosmetycznych) dotyczące masażu prenatalnego kobiet w ciąży – 6 konsultacji (działanie wolontarystyczne)

 11. Styczeń – grudzień - konsultacje (dietetyk) dotyczące żywienia kobiet w ciąży i okresie laktacji –
  6 konsultacji – 3 konsultacje (działanie wolontarystyczne)

 12. Styczeń – grudzień - konsultacje (promotor karmienia piersią) dotyczące laktacji – 6 konsultacji (działanie wolontarystyczne)

 13. Styczeń – grudzień - konsultacje (noszenie w chustach) dotyczące prawidłowego noszenia dzieci
  w chustach i nosidłach miękkich – 6 konsultacji (działanie wolontarystyczne)

 14. Styczeń – grudzień - konsultacje (neurologopeda) dotyczące wczesnej interwencji logopedycznej
  u niemowląt - 6 konsultacji (działanie wolontarystyczne)

 15. Styczeń – grudzień - konsultacje dotyczące ekologicznego pieluszkowania niemowląt – 1 konsultacje (działanie wolontarystyczne)

 16. Styczeń – grudzień - konsultacje (lek. rehabilitacji medycznej) dotyczące profilaktyki stawów biodrowych u noworodków i niemowląt – 3 konsultacje (działanie wolontarystyczne)

 17. Styczeń – grudzień - konsultacje (położna) dotyczące porodu rodzinnego – 2 konsultacje (działanie wolontarystyczne)

 18. Współpraca z podmiotami – spotkania dla przyszłych rodziców: Novum, Polski Bank Komórek Macierzystych, Salon Bielizny Gracja, KaroLine, ZIKO Apteka, Hygea.

 19. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego - 25.11.2015

 20. Pomoc de minimis 1510,44 zł - Fundacja otrzymała od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wsparcie w postaci usług marketingowych i biznesowych.

 21. Projekty i zadania publiczne:

 

 • Karmienie piersią – dobry start w życie bez otyłości”, zadanie publiczne Miasta Zielona Góra, kwota dofinansowania: 5000 zł, okres realizacji: 16.02-31.06.2016

 • Pierś do przodu” - fundacja jako opiekun grupy nieformalnej realizującej projekt, kwota dofinansowania 3980 zł, dofinansowanie dzięki Związkowi Lubuskich Organizacji i Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”, okres realizacji: 1.05.-30.10.2015

 • Karmienie piersią – dobry start” - zadanie publiczne dofinansowane ze środków Województwa Lubuskiego, kwota dofinansowania: 2700 zł, okres realizacji 10.09-5.12.2016

 

Całość sprawozdania dostępna jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej